U bent hier: Home > Over ons > Certificaten

Certificaten

VCA

Veiligheid werken staat bij ons altijd voorop. Onze werkzaamheden moeten door iedereen veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Tenslotte moet iedereen aan het eind van de dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Daarom hebben we gekozen om te certificeren volgens de Veiligheidschecklist Aannemers.


MVO, Maatschappelijk verantwoord ondernemen

‘Bouwen aan MVO’ is ontwikkeld voor de bouwsector en toeleverende industrie en geeft ons de mogelijkheid om onze eigen maatschappelijke ambities te bepalen. Hiermee geven we een invulling te bepalen aan de themamodules Bestuur en management, Mens en werk, Klant, Milieu en Maatschappij.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid staat voorop. Onze werkzaamheden moeten door iedereen veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Tenslotte moet iedereen aan het eind van de dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Enkele maatregelen die wij uitvoeren om dit te realiseren zijn: het opstellen van risico inventarisaties en evaluaties, de leidinggevende houden met regelmaat toolbox meetings over veiligheid op de werkplaats, letten onze medewerkers op elkaar en hun omgeving en worden alle ongevallen en bijna ongevallen geregistreerd en onderzocht.

 

 

Milieu

Onze werkzaamheden zijn direct van invloed op het milieu. Daarom hebben we al onze milieuaspecten gedefinieerd. Het voorkomen van afval door afvalpreventie en –scheiding heeft onze hoogste prioriteit. Dit realiseren we door het voeren van gesprekken met afvalverwerkers en toeleveranciers, het geven van voorlichting aan medewerkers over het zo efficiënt en effectief mogelijk afvoeren met zo min mogelijke belasting voor het milieu.

Luchtverontreiniging vindt plaats door de immissie van CO2 uitstoot van ons wagenpark. Dit willen we terugdringen door aanschaf van milieubewuste vervoersmiddelen, het rijden met de juiste bandenspanning en worden onze projecten regionaal gerealiseerd met medewerkers die carpoolen.

We zijn energiebewust door ons energieverbruik nauwlettend in de gaten te houden en stellen elk jaar doelstellingen op voor reductie.

 

Mens en werk

Wij zijn er van overtuigd dat de betrokkenheid van de medewerkers het verschil maakt.  We besteden dan ook veel aandacht aan het creëren van een positieve werkbeleving. Het hebben van tevreden en trotse medewerkers waarborgen wij door het creëren van uitdagende werkzaamheden, medewerkers te betrekken bij veranderingen en het stimuleren van persoonlijke groei door middel van opleidingen, voorlichting en instructies. Daarnaast leggen goede arbeidsomstandigheden een stevig fundament voor een lange loopbaan bij ons bedrijf. Wij zijn een erkend opleidingsbedrijf.

 

Maatschappij

Ons bouwbedrijf is letterlijk midden in de samenleving actief. Als bouwer heb je altijd te maken met buren, omwonenden, weggebruikers of natuurliefhebbers. Wij proberen rekening te houden met de wensen van de omgeving en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Een goede communicatie met de omgeving is van groot belang voor het welslagen van het bouwproject.

 

We spelen een belangrijke rol in onze plaatselijke samenleving als sponsor van lokale cultuur- en sportverenigingen en doneren aan maatschappelijke organisaties.

 

Klant

Wij denken met de klant mee, zijn transparant over de kosten en wij leveren op tijd en binnen het afgesproken budget een bouwwerk van goede kwaliteit. Wij werken niet alleen aan het bouwwerk maar wij bouwen ook aan de relatie met de opdrachtgever.

 

 

Webdiensten - Plus Automatisering